Τα Έργα Μας

 

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Συνδρομής Για Την Διεκδίκηση Χρηματοδότησης Στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, Του Έργου ”Εγκατάσταση Συστήματος Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων(Ε.Ε.Λ) Παροικιάς”

Δ.Ε.Υ.Α ΠΑΡΟΥ

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Συνδρομής Στα Έργα: 1. «Δίκτυο Αποχέτευσης Και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αιγιάλης», 2. «Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου Καταπόλων»

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Παροχή Επιστημονικών Συμβουλών ΓΙΑ Τον Σχεδιασμό Και Την Δημιουργία Έξυπνης Και Πράσινης Ζώνης Στον Λιμένα Μήλου

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Συνδρομής Για Το Έργο: “Σύστημα Τηλε-Ελέγχου Και Τηλεχειρισμού Για Την Εξασφάλιση Της Επάρκειας Και Ποιότητας Του Πόσιμου Ύδατος Και Της Μείωσης Των Διαρροών Του Δήμου Νάξου Και Μικρών Κυκλάδων “

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Δήμου Αγίου Βασιλείου

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Συνδρομής Για Την Αναβάθμιση Της Μονάδος Αφαλάτωσης Στην Περιοχή Της Αιγιάλης Αμοργού

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Συνδρομής Για Την Αναβάθμιση Της Μονάδος Αφαλάτωσης Στην Περιοχή Της Αιγιάλης Αμοργού

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Συνδρομής Στον Σχεδιασμό Και Την Διεκδίκηση Χρηματοδότησης Έργων Ύδρευσης-Αποχέτευσης Του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Συνδρομής Στον Σχεδιασμό Και Την Διεκδίκηση Χρηματοδότησης Έργου Αποχέτευσης Του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΟΥ

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Συνδρομής Στον Σχεδιασμό Και Την Διεκδίκηση Χρηματοδότησης Έργου Για Κατασκευή Αρδευτικών Δικτύων Του Δήμου Μυλοποτάμου Ρεθύμνης

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΡΕΘΥΜΝΟΥ)

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Συνδρομής Στον Σχεδιασμό Και Την Διεκδίκηση Χρηματοδότησης Έργου Ύδρευσης Του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

Παροχή Συμβουλών Στρατηγικής Διαχείρισης Έργου Για Τον Αειφόρο Μετασχηματισμό Του Δήμου Σκύρου

 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

Υπηρεσίες Υποστήριξης Συνεδρίου Στο Πλαίσιο Του Ευρωπαϊκού Έργου Capturing The Value Of Intangible Assets In Micro Data To Promote The EU’s Growth And Competitiveness (GLOBALINTO)”, Horizon 2020.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Συνδρομής Για Τη Διεκδίκηση Χρηματοδότησης Στο Πλαίσιο Της Πρόσκλησης

 

ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

“∆ράσεις Εφαρμογής Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) Στα Μικρά Νησιά” Του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου

 

Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υπηρεσίες Στρατηγικής Διαχείρισης Για Την Εξοικείωση Με Καινοτόμες Διαδραστικές Εκπαιδευτικές Μεθόδους (Δήμος Μοσχάτου/ Ταύρου)

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΕΒΕΟ) / ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Συνδρομής Στον Σχεδιασμό Και Την Διεκδίκηση Χρηματοδότησης Έργου Στα Πλαίσια Της Πρόσκλησης ” Δράσεις Εφαρμογής Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Στα Μικρά Νησιά”

ΔΗΜΟΣ ΙΟΥ

Παροχή Υπηρεσιών Στρατηγικής Διαχείρισης Σε Έργο Διευρωπαϊκών Ενεργειακών Υποδομών ”Innovative Actions And Strategies To Boost Public Awareness, Trust And Acceptance Of Trans – European Energy Infrastracture Projects” Του Ορίζοντα 2020

VALEU CONSULTING S.A

Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Για Την Ανάπτυξη Δικτύων Νέας Γενιάς Και Δικτύων 5G.

 

 

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)