η ιστορια μασ

Στα τέλη του 2016, και εν μέσω της σοβαρότερης οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας μεταπολεμικά, αποφασίσαμε να ιδρύσουμε την εταιρεία μας, έχοντας ως στόχο να απαντήσουμε με τον πλέον εμφατικό τρόπο στο φαινόμενο του brain drain, που αντιμετωπίζει η χώρα. Έτσι, συστήσαμε μια ετερόκλητη, αλλά πλήρως συμπληρωματική, ομάδα η οποία είναι σε θέση να δώσει λύσεις σε όλο το φάσμα της συμβουλευτικής επιχειρήσεων. Η εταιρική κουλτούρα και φιλοσοφία μας βασίζεται σε μία σειρά αξιών και αρχών, στις οποίες παραμένουμε εστιασμένοι. Η ομαδική εργασία, η ακεραιότητα, η καινοτομία και η αμοιβαία εμπιστοσύνη αποτελούν τον θεμέλιο λίθο όλων των δραστηριοτήτων μας. 

Η παρουσία μας στην ελληνική αγορά αποτελεί μία μακροπρόθεσμη προοπτική. Κεντρικό πυρήνα της στοχοθεσίας μας για την επόμενη πενταετία αποτελεί η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου μας και η συνακόλουθη τοποθέτησή μας σε σημείο αναφοράς στο πλαίσιο μετασχηματισμού του παραγωγικού μοντέλου που επιχειρεί η χώρα. Σε μία δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία, η 5KNOCKS έχοντας γερά θεμέλια εμπειρίας και τεχνογνωσίας, είναι ο καλύτερος σύμμαχος και αρωγός στην προσπάθεια των επιχειρήσεων για επιβίωση και ευημερία.